Konačno... Nagrada STOJAN ĆELIĆ, umetnik, teoretičar i kritičar, akademik za 2020. godinu